P-regler

Din Parkering er valgt til at holde opsyn med parkeringspladserne i Lille Birkholm I & II.

 

Din Parkering har opsat skilte med tydelig angivelse af de betingelser, vores P-pladser er underlagt. Der er tidsbegrænsning på 3 timer med korrekt indstillet P-skive. Er du beboer,  skal du have en parkerings licens, som du selv opretter hos Din Parkering. Gæsteparkering kan enten oprettes på mobil app, eller du kan hente nogle på ejendoms-kontoret.  Bemærk, at på dedikerede invalideparkeringspladser er der krav om invalideskilt, og du skal holde inden for de afmærkede båse. Der er ikke krav om p-licens til knallerter og motorcykler.

P-pladser er underlagt følgende regler:
Trailer og campingvogne – tilladt i MAX 24 timer
Parkering i afmærkede båse
Biler over 3500 kg. – ej tilladt
Parkering over 3 timer kræver p-licens. 
 
Er ovenstående betingelser ikke overholdt, udsteder Din Parkering en kontrolafgift på den til enhver tid skiltede afgift
Ovenstående er trådt  i kraft pr.1/11 – 2019.
Observationstid er 5 minutter. Kontrol foretages døgnet rundt alle ugens dage. 
Sidste nyt: Bestyrelsen har aftalt med Din Parkering, at ændre i den eksisterende aftale, således at Din Parkering ikke udsteder 2 eller flere kontrolgebyrer inden for 24 timer for samme forseelse til det samme køretøj.  
Dette uagtet at skiltningen foreskriver pr. påbegyndt døgn.  
Denne aftale gælder kun for Lille Birkholm 1 og 2 og ikke en generel aftale for øvrige områder Din Parkering foretager kontrol i.   
 
Har du spørgsmål er du selvfølgelig velkommen til at kontakte bestyrelsen.
bestyrelse@lb1og2.dk
Kontakt ejendomskontor

Telefontid: Man, tirs, tors, fre kl. 9.00-10.00

Kontakt bestyrelsen

Ejendomskontoret

Personlig henvendelse: Man, tirs, tors og fre kl. 8.00-9.00