Renovation

Klik her og se brochuren med affaldssortering fra kommunen. 

I boligafdelingen medvirker beboerne til at sortere affaldet. Husholdningsaffald skal deponeres i de dertil oprettede  affaldsøer.

Beboerne har pligt til at deltage i boligafdelingens renovationsordning, lige som de gældende forskrifter skal efterkommes.

Affald skal kildesorteres i de dertil indrettede affaldskuber. Det er forbudt at sætte affald ved siden af affaldskuberne, eller andre steder i bebyggelsen.
Henkastning af affald herunder cigaretskodder er ikke tilladt.

Større effekter som pap, elektronik, hårde hvidevarer , haveaffald, batterier, farligt affald (blandt andet maling, opløsningsmidler og spraydåser) og storskrald SKAL deponeres på afdelingens containerplads på adresse: Sennepshaven 119. Åbningstider 7.00-19.00.

Det er muligt at få udleveret en sorteringsguide på ejendoms- kontoret.

Kontakt ejendomskontor

Telefontid: Man, tirs, tors, fre kl. 9.00-10.00

Kontakt bestyrelsen

Ejendomskontoret

Personlig henvendelse: Man, tirs, tors og fre kl. 8.00-9.00