Træk fra døre og vinduer

Lille Birkholm 1og2_herlev_have

Her forklarer vi, hvorfor du kan opleve træk i boligerne

Ejendomskontoret får mange henvendelser om træk fra døre og vinduer i etagehusene. 

Alle blokke er forsynet med ventilationsanlæg på lofterne. De  kører hele døgnet og sørger for at trække dårlig luft ud af boligerne. Ventilationsanlæggene er såkaldte trykstyrede anlæg. Det betyder, at de kører op og ned i styrke, alt efter hvor mange beboere, der åbner for deres emhætter.

Lovgivningen for vores boliger siger, at vi skal trække 74 kubikmeter luft ud i timen hele døgnet fra hver bolig. Det gør vi hele året. Når det bliver efterår og vinter, oplever mange, at det trækker koldt fra spalteventilerne i vinduerne og indgangsdøren til lejligheden. Det sker, fordi der skabes undertryk i lejligheden, når anlægget suger luft ud.

For at skabe ligevægt og udligne undertrykket sørger naturen for, at der bliver suget luft ind de steder, der er mulighed for det – det vil sige fra spalteventiler i vinduerne og alle andre steder, hvor der kan trænge luft ind. Det kan du opleve som træk.

Vi oplever desværre, at alt for mange taper spalteventiler og ventilationen i lejligheden til. Det er en rigtig dårlig ide, fordi der skal tilføres ny luft for at skifte den dårlige ud. Når du taper åbningerne, udsætter du boligen for risiko for fugtskader og lignende. Dermed risikerer du at påføre hele boligafdelingen unødige omkostninger til reparationer, og det påvirker alles husleje. Desuden er det ikke godt for dit helbred, at luften er tung og fugtig.

På ejendomskontoret oplever vi også rigtig mange henvendelser fra beboere, som ønsker, at vi skifter tætningslister på vinduer og døre. Dette vil ikke hjælpe mod træk. Jo mere vi tætner, jo mere vil du opleve træk fra andre steder, da naturen hele tiden vil søge at udligne trykket i boligen.

Afdelingsbestyrelsen har besluttet, at ingeniørfirmaet ekas skal vurdere ”træksagen”. Firmaet skal udarbejde en rapport, hvor vi kan se, hvad vi kan gøre for eventuelt at løse problemet. Indtil vi har denne rapport, må vi henstille til beboernes forståelse og tålmodighed for sagen.

 

Ejendomskontoret

Kontakt ejendomskontor

Telefontid: Man, tirs, tors, fre kl. 9.00-10.00

Kontakt bestyrelsen

Ejendomskontoret

Personlig henvendelse: Man, tirs, tors og fre kl. 8.00-9.00