Beboerdemokrati

Hvad er beboerdemokrati
– og hvad betyder det for dig?

Afdelingsbestyrelsen
Demokrati betyder, at det er et flertal af en forsamling, der bestemmer. Sådan er det også i din boligafdeling. Som beboer i en almennyttig boligafdeling har du indflydelse på de beslutninger, der bliver taget om afdelingens regler, økonomi, vedligeholdelse, pasning af de fælles arealer og sociale aktiviteter for beboerne.
Hvis afdelingen skal have renoveret legepladsen, have nye vinduer eller nye møbler i selskabslokalet, kan du som beboer få indflydelse på, hvornår og hvordan.
Og husk, at deltagelse i beboerdemokratiet er en forudsætning for at skabe et godt fællesskab med løsninger, som kommer alle til gode.
Jo flere af beboerne, der giver deres stemme til kende, jo flere er med til at bestemme, hvordan det skal være at bo i boligafdelingen. Derfor er det vigtigt at stemme på afdelingens møder.

Afdelingsmødet
Ifølge lovgivningen skal din boligafdeling afholde minimum 1 ordinært afdelingsmøde om året, hvor beboerne godkender et budget for det kommende år. Det er budgettet, som er afgørende for, hvad det kommende års husleje skal og må anvendes til.
Det er også på afdelingsmødet, at der bliver valgt en bestyrelse for afdelingen. Alle beboere, ægtefæller eller sidestillede personer kan vælges til afdelingsbestyrelsen.
Du kan som beboer stille forslag til et afdelingsmøde.
Du skal blot huske, at forslaget skal afleveres til afdelingsbestyrelsen eller til DAB senest to uger før mødet.
Afdelingsbestyrelsen bliver valgt blandt beboerne til at tage sig af afdelingens daglige ledelse. Deres vigtigste opgave er at varetage beboernes interesser og hjælpe til at komme beboernes ønske i møde.
De forslag, afdelingsbestyrelsen udarbejder, skal fremlægges for beboerne til godkendelse på lige fod med andre beboeres forslag.
Desuden er det afdelingsbestyrelsens opgave at sammensætte et budgetforslag og godkende afdelingens regnskab.

Huslejen er afdelingens økonomi
Boligafdelingens husleje er omkostningsbestemt. Det betyder, at den husleje, beboerne betaler, dækker afdelingens udgifter. Ingen må tjene på driften af en almennyttig
boligafdeling. Budgettet er derfor afdelingens plan for, hvordan huslejen skal anvendes.
De poster, som er medregnet i budgettet, er de udgifter, afdelingen må anvende penge til. Skal der ske ændringer af budgettet, skal beboerne godkende det på et nyt afdelingsmøde.

Boligselskabet
Din boligafdeling er en del af et boligselskab, som kan være organisation for en eller flere afdelinger.
Fra hver af selskabets boligafdelinger vælges et antal repræsentanter til selskabets repræsentantskab. På samme måde som ved valg af afdelingsbestyrelsens medlemmer kan repræsentanter være beboere, ægtefæller eller sidestillede personer.
På et årligt repræsentantskabsmøde vælges der en bestyrelse for selskabet. I bestyrelsen for selskabet kan der også sidde repræsentanter fra den kommune, du bor i.
Det er boligselskabet, som er overordnet ansvarlig for økonomien, udlejningen, byggesager og for valg af administrator og revisor.

Du bestemmer selv
Du bestemmer selv, om du vil deltage i beboerdemokratiet og give din mening til kende.
Men husk, at hvis du ikke deltager, er det de andre, som bestemmer for dig.

 

Spørgsmål og svar
Skal jeg have kendskab til lovgivningen om drift af almennyttige boliger for at stille op til afdelingsbestyrelsen?

Nej, arbejdet som bestyrelsesmedlem er frivilligt, og det kræver ingen forudgående viden at stille op til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Desuden udbyder DAB kurser, som du kan deltage i og lære om for eksempel beboerdemokrati, jura eller om afdelingens økonomi.

Hvor længe skal jeg have boet i afdelingen for at kunne deltage i beboerdemokratiet?

Fra den første dag du bor i en boligafdeling, har du mulighed for at deltage på lige fod med alle andre beboere.
Du bliver inviteret til afdelingsmøder sammen med de øvrige beobere i afdelingen, og du har her muligheden for at blive valgt ind i bestyrelsen.

Kan jeg stemme ved at give en fra afdelingsbestyrelsen fuldmagt?

Nej, du kan ikke stemme ved fuldmagt. Hvis du ønsker at stemme om et forslag, skal du møde op på afdelingsmødet

Kontakt ejendomskontor

Telefontid: Man, tirs, tors, fre kl. 9.00-10.00

Kontakt bestyrelsen

Ejendomskontoret

Personlig henvendelse: Man, tirs, tors og fre kl. 8.00-9.00