Husdyr

Lille Birkholm 1og2_herlev

dispensation

Der kan efter ansøgning gives tilladelse til at holde ét husdyr, enten én hund eller én kat. Tilladelsen gælder kun for det registrerede husdyr og på den registrerede adresse. Enhver ændring af husdyrholdet skal straks meddeles ejendomskontoret

For givne dispensationer fra § 5 i lejekontrakten vedrørende husdyr skal følgende afholdes.

Forsikringskvittering, vaccinationsattest og lovpligtig hundeskilt forevises ejendomskontoret ved registrering.

Dispensationen skal genregistreres en gang om året.

Ved registrering udleveres et nummerskilt, som skal bæres af husdyret, og man har samtidig skrevet under på at ville overholde gældende regler for husdyrhold.

Der kan gives dispensation til ét husdyr (se nærmere bestemmelser i det gældende ordensreglement) Registreringen varetages af ejendomskontoret og tilladelse af husdyrshold gives efter gældende regler.

Information om husdyr, samt forsikring udfyldes på forhånd på blanketten “Ansøgning til husdyrhold”.

Ansøgning til husdyrhold. Klik her.

Kontakt ejendomskontor

Telefontid: Man, tirs, tors, fre kl. 9.00-10.00

Kontakt bestyrelsen

Ejendomskontoret

Personlig henvendelse: Man, tirs, tors og fre kl. 8.00-9.00